we energy games oudewater energie

Het was er gezellig en het was leerzaam!

Het stadhuis in Oudewater was woensdagavond 19 juni de locatie voor de We-Energie Game en door de ruime toeloop waren de beschikbare tafels goed bezet. Nadat o.a. wethouder Bas Lont een openingswoord had gesproken, gaven de heren van de Hanzehogeschool Groningen enthousiast uitleg over het spel. Het doel was een stad van voldoende energie te voorzien, rekening houdend met relevante aspecten, zoals bijvoorbeeld het milieu, de mensen in de omgeving, financiële aspecten, balans in vraag en aanbod van stroom en wetgeving. Hiervoor waren diverse energiebronnen en hulpmiddelen beschikbaar, zoals energie door vergisting van mest en afval, zonnepanelen, windmolens, energieopslag of door gewoon te besparen. In groepen van 5 of 6 werd in overleg gekozen voor een oplossing, die vaak leidde tot realisatie van de doelstelling. Tijdens het spel ontstonden interessante discussies over de keuze van energiebronnen en werden voor- en nadelen flink belicht. Niet alle energiebronnen waren in het spel opgenomen, zoals kernenergie wat door het gebruik van thorium i.p.v. uranium veel veiliger kan worden. Helaas nog toekomstmuziek, maar wel een bron voor gloedvolle discussies, nu en later!